Giá bán: 135.000 VNĐ
Giá bán: 140.000 VNĐ
Giá bán: 140.000 VNĐ
Giá bán: 170.000 VNĐ
Giá bán: 180.000 VNĐ
Giá bán: 190.000 VNĐ
Giá bán: 195.000 VNĐ
Giá bán: 200.000 VNĐ
Giá bán: 210.000 VNĐ
Giá bán: 215.000 VNĐ
Giá bán: 295.000 VNĐ
SET TRANG TRÍ #52
Giá bán: 135.000 VNĐ

1 set chữ happy wediing
20 bóng nhũ
1 bóng kiếng tim khuyết 45cm
6 bóng kiếng sao 25cm
5 bóng kiếng sao 12cm

SET TRANG TRÍ #53
Giá bán: 140.000 VNĐ

1 set bóng kiếng chữ l love you
10 bóng kiếng tim 25cm
10 bóng kiếng tim 12cm

SET TRANG TRÍ #54
Giá bán: 140.000 VNĐ

20 bóng nhũ
6 bóng kiếng tim 45cm
1 bóng kiếng nhẫn
1 bóng kiếng thiên thần
5 bóng kiếng tim 12cm
1 set bóng kiếng chữ marry me

Set wedding #3 bong bóng kiếng trang trí 22 món
Giá bán: 140.000 VNĐ


(12 chữ cái HAPPY WEDDING, 1 trái tim khuyết 45cm, 1 trái tim 45cm, 4 ngôi sao 25cm, 3 trái tim 25cm, 1 trái tim tầng i love you màu sắc như hình)

Set wedding #2 bong bóng kiếng trang trí 26 món
Giá bán: 150.000 VNĐ

12 chữ cái HAPPY WEDDING
2 trái tim 45cm,
2 ngôi sao 45cm,
5 ngôi sao 25cm,
5 trái tim 25cm màu sắc như hình

Set wedding #7 bong bóng kiếng trang trí 23 món
Giá bán: 155.000 VNĐ

Set trang trí ấn tượng đẹp mắt gồm
12 chữ cái SWEET WEDDING 40cm,
1 cô dâu 1 chú rể 108cm
1 set trái tim ngang 88cm,
8 ngôi sao 25cm màu sắc như hình

Set wedding #8 bong bóng kiếng trang trí 24 món
Giá bán: 155.000 VNĐ

Set trang trí ấn tượng đẹp mắt gồm
12 chữ cái [SWEET WEDDING màu hồng] hoặc [HAPPY WEDDING màu đỏ] 40cm,
2 thiên thần ,
2 trái tim khuyết 45cm
, 8 ngôi sao 25cm màu sắc như hình

Set wedding #1 bong bóng kiếng trang trí 28 món
Giá bán: 160.000 VNĐ

12 chữ cái SWEET WEDDING,
4 ngôi sao 45cm,
12 ngôi sao 25cm màu sắc như hình

SET TRANG TRÍ #55
Giá bán: 170.000 VNĐ

4 bóng kiếng chữ love
1 bóng kiếng thiên thần
5 bóng kiếng tim 45cm
7 bóng kiếng tim 25cm
14 bóng kiếng tim 12cm
2 bóng kiếng tim khuyết 45cm

BÓNG KIẾNG LOVE 001
Giá bán: 180.000 VNĐ

Gía này bao gồm 1 sét và có bán lẻ theo từng món 
1 Sét quạt xếp ánh kim 6 cái                110.000đ
1 bóng cao su vàng đồng 80cm             20.000đ
10 bóng cao su trong suốt 30cm            10.000đ
1 cặp ly và bình lớn                                30.000đ
1 cuộn ruy băng ánh kim bạc 20m         15.000đ
                                                         --------------
                                                        
hình trên chỉ là hình minh họa , shop bán là bóng chưa bơm và trang trí , khách về tự trang trí theo ý của mình, 

Set wedding #5 bong bóng kiếng trang trí 16 món (LOVE vàng)
Giá bán: 190.000 VNĐ

Set gồm
4 chữ cái LOVE vàng 75cm,
6 trái tim vàng 45cm,
6 trái tim bạc 45cm như hình -
không bao gồm dây treo và khí bơm bóng bay

Set wedding #5b bong bóng kiếng trang trí 16 món (LOVE bạc)
Giá bán: 190.000 VNĐ

4 chữ cái LOVE bạc 75cm,
4 trái tim bạc 45cm,
4 trái tim hồng lợt 45cm,
4 trái tim hồng đậm như hình, không bao gồm dây treo và khí bơm bóng bay

Set wedding #6 bong bóng kiếng trang trí 31 món (LOVE YOU)
Giá bán: 190.000 VNĐ

7 chữ cái LOVE YOU, 24 trái tim 25cm, 10 bb nhũ tròn đỏ trơn không bao gồm ruybang cột bong bóng

SET TRANG TRÍ #60
Giá bán: 190.000 VNĐ

GỒM
1 SET CHỮ SWEET WEDDING
6 BÓNG KIẾNG BÔNG HOA
6 BÓNG KIẾNG SAO 25CM
3 BÓNG KIẾNG SAO 12CM
1 BÓNG KIẾNG SAO 45CM
2 BÓNG KIẾNG CD-CR NHỎ
1 BÓNG KIẾNG NHẪN HỎ 
1 BÓNG KIẾNG VƯƠNG MIỆN NHỎ

SET TRANG TRÍ #59
Giá bán: 195.000 VNĐ

GỒM
SET CHỮ WE ARE MARRIED
5 BÓNG KIẾNG TIM CHẤM BI 45CM
4 BÓNG KIẾNG TIM 25CM
10 BÓNG KIẾNG TIM 12CM
2 BÓNG KIẾNG BÔNG HOA
2 BÓNG KIẾNG CD-CR NHỌ
1 BÓNG KIẾNG NHẪN DIAMOND NHỎ

SET TRANG TRÍ #51
Giá bán: 200.000 VNĐ

1 SET BÓNG KIẾNG CHỮ HAPPY WEDDING
9 BÓNG KIẾNG TIM 45CM
10 BÓNG KIẾNG TIM 25CM

SET TRANG TRÍ #56
Giá bán: 210.000 VNĐ

1 SET CHỮ HAPPY WEDDING
8 BÓNG KIẾNG TIM 45CM '
10 BÓNG TIM 25CM
1 BÓNG MÔI KISS ME

SET TRANG TRÍ #57
Giá bán: 215.000 VNĐ

GỒM
1 SET CHỮ SWEET WEDDING
1 BÓNG KIẾNG CD-CR
6 BÓNG KIẾNG TIM 12CM
2 BÓNG KIẾNG SAO 12CM
12 BÓNG KIẾNG BÔNG HOA 45CM

SET TRANG TRÍ #58
Giá bán: 295.000 VNĐ

GỒM
SET CHỮ I LOVE YOU
9 BÓNG KIẾNG TIM 45CM
10 B1ONG KIẾNG TIM 25CM
4 BÓNG KIẾNG SỐ 0-9

Đang xử lý...